U Zagrljaju mora

 

Jasenice logo 2

 

123

 

Općina Jasenice  u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice je započela provedbu projekta „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“ koji obuhvaća sportska i gastro turistička događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Jasenice kao jedne od članice Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Tri mora”.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta osigurana su putem natječaja FLAG-a Tri mora u okviru Mjere III.3. “Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Općina Jasenice projekt provodi u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta pružila razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukativne radionice za lokalno stanovništvo te nabavu opreme za održavanje manifestacija usmjerenih valoriziranju ribarske tradicije i gastro ponude temeljene na ribljim proizvodima koje će biti dostupne kako lokalnom stanovništvu tako i široj zajednici i turistima.

Potencijali ribarske baštine, ribarstva i akvakulture na cijelom LAGUR području pa tako i na području Općine Jasenice nisu dovoljno prepoznati, stoga je važno ulaganje i jačanje maritimne baštine i tradicije ribarstva. Cilj projekta U Zagrljaju mora je unaprijediti i povećati prepoznatljivost kako mjesta Jasenice tako i cjelokupnog područja Općine Jasenice, a navedeno će se postići ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta: osigurati povećanje prepoznatljivosti područja opremanjem dječjeg igrališta,  promovirati tradiciju ribarstva i akvakulture organizacijom manifestacija i educirati lokalno stanovništvo o značaju i potrebi očuvanja kulturne- maritimne baštine i lokalne gastronomije.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice

 

Tijekom ljeta održan niz događanja u sklopu projekta

‘’U Zagrljaju mora’’

U sklopu projekta ‘’U Zagrljaju mora’’ Turistička zajednica Općine Jasenice je ovog ljeta organizirala  gastronomsko-sportska događanja na svom području. Tako je 19. lipnja 2022.g. u jutarnjem terminu održan Plivački maraton oko uzgajališta dagnji  u sklopu kojega se čistilo podmorje te razvrstavao otpad uz sudjelovanje učenika OŠ Petra Zoranića Jasenice, dok je navečer održana Fešta od pedoča (dagnji).   Ribarska fešta održana je 25. srpnja u Maslenici a Ribarska noć u Rovanjskoj 11. kolovoza.

Na svim događanjima su pripremana jela od lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture uz prigodan glazbeni program.

Svrha cjelokupnog projekta jest doprinijeti vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture Općine Jasenice i područja LAGUR-a Tri mora.

Projekt ‘’U Zagrljaju mora’’ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

 

 


 

’’U Zagrljaju mora’’ 2. FAZA

U drugoj fazi projekta „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“  Turistička zajednica Općine Jasenice u 2023. godini nastavlja organizirati sljedeća gastro i sportska događanja:

- 1 sportsko događanje-plivački maraton oko uzgajališta dagnji, čišćenje podmorja te razvrstavanje otpada (sudjeluju učenici OŠ Petra Zoranića Jasenice);


- 3 gastro manifestacije-Fešta od pedoča (dagnji), Ribarska fešta i Ribarska noć na bazi morskih plodova.

Svrha projekta je nastaviti poticati usvajanje i primjenu znanja o lokalnoj maritimnoj baštini i gastronomiji temeljenoj na lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture te sveukupno doprinijeti vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine i tradicije ribarstva i akvakulture područja LAGUR-a „Tri mora“.

Projektu „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“ u okviru LAGUR Natječaja Mjera 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ LAGUR-a „Tri mora“ odobrena je potpora u iznosu do 78.044,61€ u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014-2020.g. Doprinos EU sredstava 85% a Republike Hrvatske 15%. Projekt provodi Općina Jasenice u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice

U Zagrljaju Mora 2023