Produljenje roka za privremena rješenja

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. godine.  

Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2024. godine, te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.  

Međutim, ukoliko ne želite više obavljati ugostiteljsku djelatnost ili pružati ugostiteljske usluge, dužni ste iste odjaviti.