Novi obrasci za plaćanje turističke članarine

Sukladno izmjenama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_148_2250.html) doneseni su novi obrasci TZ 1 i TZ 2.

Napominjemo da fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu podnosi obrazac TZ 2 nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost predaju obrazac TZ 1 najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobit).